O nama

Ciljevi organizacije su:

 • predstavljanje interesa omladine vojvođanskih Mađara na nacionalnom i međunarodnom nivou;
 •  negovanje kulture i jačanje nacionalnog identiteta omladine vojvođanskih Mađara;
 •  ohrabrivanje omladine vojvođanskih Mađara na preuzimanje akcije i samoorganizovanje;
 •  informisanje omladine vojvođanskih Mađara;
 • podrška integracije mladih u kulturnom i civilnom životu, čime se doprinosi jačanju kulturnih i drugih odnosa između omladine vojvođanskih Mađara i omladine drugih nacionalnosti;
 •  jačanje saradnje između omladinskih i građanskih organizacija omladine vojvođanskih Mađara i omladine drugih nacionalnosti;
 •  povezivanje omladine vojvođanskih Mađara sa omladinama iz inostranih zemalja;
 • podrška za pristupanje Europskoj uniji pomoću programa i aktivnosti, koje organizuje Centar;
 • drugi, slični gore navedenim ciljevima.

 Organizacija u postizanju svojih ciljeva obavlja sledeće zadatke:

 • zastupa interese omladine vojvođanskih Mađara na nacionalnim i međunarodnim forumima, priredbama i drugim događajima;
 • organizuje kulturne događaje i kulturno-zabavna dešavanja;
 • organizuje okrugle stolove, treninge, kurseve i tribine;
 • pruža informacije o konkursima, stipendijama i drugim mogućnostima;
 •  organizuje sportska i rekreativna dešavanja;
 • organizuje tradicionalne omladinske igranke i Etno kamp za mlade;
 • pruža mogućnosti za mlade u vidu učešća u EVS (Evropska Volonterska Služba, ili „European Voluntary Service”) programu;
 •  sarađuje sa nacionalnim i internacionalnim omladinskim i građanskim organizacijama koje imaju slične ciljeve;
 • ostali zadatci, koje obavlja u skladu sa ciljevima organizacije.

Član organizacija može postati svako domaće i strano fizičko i pravno lice, preporukom od strane jednog člana, ukoliko prihvati ciljeve i Statut organizacije. Članovi mogu biti stalni, počasni članovi i simpatizeri.

Dokumenti

Svaki dokumenta možete preuzeti sa stranice Dokumenti

Kancelarija

Kancelarija je zadužena za svakodnevno funkcionisanje organizacije.

Centar omladine vojvođanskih Mađara

Vebsajt:www.ifikozpont.org.rs

Bankovni podaci:

 • Centar omladine vojvođanskih Mađara
 • OTP banka A.D. Novi Sad
 • 325-9500600014621-31
 • PIB: 102558005

Kontaktiraj nas