A VMIK-ról röviden:

Szervezetünk 2007. december 15-én Újvidéken alakult újjá. Azóta gyarapodik tagjaink száma, és mind többen érdeklődnek, információkat kérnek tőlünk.

Ifjúsági Központunk politikai pártoktól, szervezetektől és egyházi felekezetektől független, önálló és non-profit ifjúsági szervezet.

A VMIK az együvé tartozás jegyében vállalja fiataljaink magyarságtudatának és anyanyelvének az ápolását, ismereteinek gazdagitását.

Tervezünk alkotótáborokat, vetélkedőket, kirándulásokat, szórakoztató esteket, ifjúsági bálakat, egyszerűen mindent ami a fiatalokat érdekli.

Sokrétű kapcsolatot tervezünk kiépíteni magyar és más nemzetek ifjúsági civil szervezeteivel.

A VMIK-nak tagja lehet minden vajdasági magyar fiatal, akinek érdeke a felvázolt célkitűzés megvalósítása.

Céljaink:

  • a vajdasági magyar fiatalság érdekképviselete hazai és nemzetközi szinten;
  • a vajdasági magyar fiatalság kultúrájának ápolása és nemzeti önazonosságának erősítése;
  • a vajdasági magyar fiatalság cselekvésre és önszerveződésre való ösztönzése;
  • a vajdasági magyar fiatalság tájékoztatása;
  • a fiatalok kulturális és polgári életbe való beilleszkedésének támogatása, elősegítve ezáltal a kulturális és más kapcsolatok erősödését a magyar fiatalok és más nemzetiségű fiatalok között;
  • a magyar és más nemzetiségű ifjúsági és civil szervezetek közötti együttműködés erősítése;
  • a vajdasági magyar fiatalság és a külföldi fiatalok összekapcsolása;
  • az európai unióhoz való csatlakozás segítése programjaival és tevékenységével;
  • és más, a fent említettekhez hasonló célok.

Feladataink:

Szervezetünk képviseli a vajdasági magyar fiatalság érdekeit hazai és nemzetközi fórumokon, rendezvényeken és egyéb eseményeken

Kulturális eseményeket szervezünk, valamint művelődési és szórakozási lehetőségeket biztosítunk fiataljainknak. Továbbá kerekasztalokat, képzéseket, tanfolyamokat és vitafórumokat, ahogyan sport és rekreációs rendezvényeket is szervezünk.

Együttműködünk hazai és külföldi ifjúsági és civil szervezetekkel, amelyek hasonló célokkal rendelkeznek;

Pályázati, ösztöndíj és egyéb más lehetőségekről tájékoztatunk.

A Szervezet tagja lehet minden hazai és külföldi magán és jogi személy, egy tag ajánlásával, amennyiben elfogadja a Szervezet céljait és Alapszabályzatát. A Szervezetnek lehetnek állandó, tiszteletbeli és támogatói tagjai.

Vezetőség

Albert Éva
Albert Évaelnök
Albert Éva vagyok, 1999-ben születtem Zentán. A péterrévei Samu Mihály Általános Iskola elvégzése után az újvidéki Isidor Bajić Zeneiskolában folytattam a tanulmányaimat, hangszer-harmonika szakon. 2023-ban diplomáztam az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. Jelenleg a Szerb Nyelv és Irodalom Tanszék mesterhallgatója vagyok, szerb mint idegen nyelv szakon.
2021 óta a vajdasági magyar médiában dolgozom: a Magyar Szó újságírója vagyok.
Botka Csaba
Botka Csabaalelnök
Botka Csaba vagyok, 1992-ben születettem Újvidéken. A temerini Kókai Imre Általános Iskola elvégzése után az óbecsei Közgazdasági-kereskedelmi középiskola ügyviteli adminisztrátor szakán folytattam tanulmányaimat. 2017-ben szereztem jogászi -, 2019-ben pedig master jogászi oklevelet az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán. Egyetemi éveim alatt 4 alkalommal voltam kedvezményezettje a dr. Szász Pál jogászösztöndíjnak. 2013 óta vagyok a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ aktív tagja. Jelenleg ügyvédi irodában dolgozom.