A Dél-bácskai Magyar Ösztöndíjprogram pályázati felhívása a magyar középiskolás diákok tanulmányi támogatására a 2023/2024-es tanévben (a pályázat lezárult)

A pályázat célja:
A Dél-bácskai Magyar Ösztöndíjprogram célja a magyar tagozatra járó középiskolai diákok anyagi támogatása és tanulmányi ösztönzése.

A pályázat feltételei:
Pályázhat minden olyan magyar tannyelvű tagozatra járó középiskolás diák, aki a pályázat kiírása pillanatában a Dél-bácskai Magyar Ösztöndíjprogramhoz tartozó következő községek területén jár középiskolába: Újvidék, Temerin és Óbecse, amelyet iskolai bizonylattal kell igazolni.

Használható az általunk elkészített kétnyelvű igazolás formanyomtatványa is, amely letölthető a következő hivatkozáson: igazolás formanyomtatványának letöltése.

Pályázásra nem jogosultak:
NEM jogosultak pályázni azon diákok, akik:

 • nem felelnek meg a pályázat feltételeinek;
 • az eddigi iskoláztatás alatt évet veszítettek;
 • az előző években bármely iskoláztatási támogatásra kiírt pályázattal visszaéltek.

Az elnyerhető támogatás formája és tartalma:
A támogatás formája: vissza nem térítendő egyszeri támogatás, amely banki átutalással kerül kifizetésre.

A támogatás mértéke a beadott pályázaton elért pontszámok és a pozitívan elbírált pályázatok függvényében kerül meghatározásra.

Általános tudnivalók:

 • a pályázati adatlapot magyar nyelven kell kitölteni;
 • a pályázati dokumentáció benyújtható magyar és szerb nyelven is (más nyelvek esetében csak válaszlevélben való előzetes jóváhagyással);
 • a késve érkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött, valamint a pályázat tárgyától eltérő pályázatokat a bírálóbizottság nem veszi figyelembe;
 • a bírálóbizottság a pályázóktól szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, valamint hiánypótlást kérhet;
 • a pályázatra beküldött elektronikus dokumentáció megőrzésre kerül 10 évig;
 • a pályázónak fellebbezési joga nincs, de a kihirdetett döntés ellen a pályázó három napon belül kifogást nyújthat be e-mailben, ha a rangsor ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a bírálóbizottság nyolc napon belül dönt;
 • NEM kizáró ok, ha a pályázó ebben az iskolaévben más ösztöndíjat vagy segélyt is kap.

Pályázat benyújtásának folyamata és határideje:
A pályázati adatlapokat 2023. október 16-án 12:00-tól október 31-én 23:59-ig lehet benyújtani elektronikusan.

Pályázni kizárólag a www.ifikozpont.org.rs honlapján 2023. október 16-tól elérhető

 • elektronikus pályázati adatlap kitöltésével és beküldésével, valamint
 • a kért dokumentáció fényképeinek (.jpg formátum) vagy szkennelt változatának (.pdf formátum) elküldésével lehet.

Az elektronikus pályázati adatlapot a következő hivatkozásra kattintva lehet elérni:


Tovább a pályázati adatlap kitöltésére (a pályázat lezárult).


Elérhetőség és további információ:
Honlap: www.ifikozpont.org.rs
E-mail cím: delbacskaimagyarosztondij@gmail.com

A pályázatok elbírálása 2023. november 20-áig várható, a szerződéskötések és kifizetések pedig 2023. december 11-éig.

A pályázókat e-mailben vagy mobiltelefonon (SMS-ben) értesítjük a pályázat eredményéről, illetve a szerződés aláírásának formájáról, idejéről és helyszínéről.

A pályázatra beadandó dokumentumok:
(minden csatolmány éles fénykép [jpg formátum] vagy szkennelt dokumentum [pdf formátum] kell hogy legyen)

A pályázat véglegesítéséhez szükséges általános nyilatkozat letölthető a következő hivatkozáson: általános nyilatkozat letöltése.

1. a pályázó diák adott iskolaévre (2023/2024.) vonatkozó eredeti iskola(látogatás)i/beiratkozási igazolása;
2. az előző iskolaév(ek) eredeti év végi bizonyítványa(i):

 • elsős középiskolások – 8. osztályos bizonyítvány;
 • másodikos középiskolások – középiskola I. osztályának év végi bizonyítványa;
 • harmadikos középiskolások – középiskola I. és II. osztályának év végi bizonyítványa;
 • negyedikes középiskolások – középiskola I., II. és III. osztályának év végi bizonyítványa;

3. jövedelem vagy annak hiányáról szóló igazolás:

 • munkaviszonyban levő(k): munkaadó által az utolsó három hónap bérezéséről kiadott munkáltatói jövedelemigazolás (pályázati kiírás után igényelt);
 • mezőgazdasági termelő(k) és vállalkozó(k): a jövedelemről szóló hivatalos igazolás az elmúlt három hónapra;
 • (rokkant)nyugdíjas(ok): utolsó nyugdíjszelvény;
 • munkanélküli(ek): munkaközvetítő által kiadott bizonylat (pályázati kiírás után igényelt).

4. a pályázó diák, valamint mindkét vagy egyedülálló szülő/gyám személyazonosító igazolványából kiolvasott nyomtatvány (nem biometrikus személyi igazolvány esetében mindkét oldal másolata), amelyen látszik a lakcím is, a 16 éven aluli pályázó diák esetében az egészségügyi könyvecske kiolvasott nyomtatványa lakcímmel, ezeknek hiányában pedig  a rendőrségen igényelt lakcímről szóló igazolás;
5. a pályázó háztartásában élő, kiskorú vagy tanulói jogviszonyban lévő gyermek(ek) (a pályázó diák is beleszámítódik) anyakönyvi kivonata(i);
6. megoldatlan lakhatás esetén albérleti szerződés, vagy a szülő/gyám által aláírt nyilatkozat a megoldatlan lakhatásról;
7. egyedülálló szülő/gyám esetében válást igazoló okirat, vagy gyermektartásról szóló végzés, vagy özvegyi státusz igazolása;
8. egyéb nem kötelező, de a pontozás szempontjából fontos dokumentáció: tanulmányi, művészeti és sportversenyeken elért eredményeket igazoló elismerő oklevelek vagy tanúsítványok; szociális vagy egészségügyi intézmények által kiadott jogerős végzések stb.

Útmutató videó az ösztöndíjpályázathoz:


A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével és a Magyar Nemzeti Tanács finanszírozásával valósul meg.