A Dél-bácskai Magyar Ösztöndíjprogram pályázati felhívása a magyar középiskolás diákok tanulmányi támogatására a 2022/2023-as tanévben

A pályázat célja:
A Dél-bácskai Magyar Ösztöndíjprogram célja a magyar tagozatra járó középiskolai diákok anyagi támogatása és tanulmányi ösztönzése.

A pályázat feltételei:
Pályázhat minden olyan magyar tannyelvű tagozatra járó középiskolás diák, aki a pályázat kiírása pillanatában a Dél-bácskai Magyar Ösztöndíjprogramhoz tartozó következő községek területén jár középiskolába: Újvidék, Temerin és Óbecse, amelyet iskolai bizonylattal kell igazolni.

Használható az általunk elkészített kétnyelvű igazolás formanyomtatványa is, amely letölthető a következő hivatkozáson: igazolás formanyomtatványának letöltése.

Pályázásra nem jogosultak:
NEM pályázhatnak azok a diákok, akik:

 • nem felelnek meg a pályázat feltételeinek;
 • az eddigi iskoláztatás alatt évet veszítettek;
 • az előző években bármely iskoláztatási támogatásra kiírt pályázattal visszaéltek.

Az elnyerhető támogatás formája és tartalma:
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, amelyet banki átutalással kerül kifizetésre.

A támogatás mértéke a beadott pályázaton elért pontszámok és a pozitívan elbírált pályázatok függvényében kerül meghatározásra.

Általános tudnivalók:

 • a pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani;
 • a késve érkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött, valamint a pályázat tárgyától eltérő pályázatokat a bírálóbizottság nem veszi figyelembe;
 • a bírálóbizottság a pályázóktól szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, illetve hiánypótlást kérhet;
 • a pályázatra beküldött dokumentáció a pályázónak nem kerül visszaküldésre, hanem az archívumba kerül megőrzésre 10 évig;
 • a pályázónak fellebbezési joga nincs, de a kihirdetett döntés ellen a pályázó három napon belül kifogást nyújthat be e-mailben, ha a rangsor ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a bírálóbizottság nyolc napon belül dönt;
 • NEM kizáró ok, ha a pályázó ebben az iskolaévben más ösztöndíjat vagy segélyt is kap.

Pályázat benyújtásának folyamata és határideje:
A pályázatokat 2023. március 27-én 12:00-tól április 6-án 23:59-ig lehet benyújtani elektronikusan.

Pályázni kizárólag a www.ifikozpont.org.rs honlapján 2023. március 27-től elérhető

 • elektronikus pályázati adatlap kitöltésével és
 • a kért dokumentáció fényképeinek (.jpg formátum) vagy szkennelt változatának (.pdf formátum) feltöltésével lehet.

Az elektronikus pályázati adatlapot a következő hivatkozásra kattintva lehet elérni:


Tovább a pályázati adatlap kitöltésére (a pályázati adatlap nem elérhető).


Elérhetőségek és további információ:
Honlap: www.ifikozpont.org.rs
E-mail cím: delbacskaimagyarosztondij@gmail.com

A pályázatok elbírálása 2023. április 20-áig várható, a szerződéskötés és kifizetés pedig 2023. május 20-áig.

A pályázókat e-mailben vagy mobiltelefonon (SMS-ben) értesítjük a pályázati eredményről és a szerződés aláírásának formájáról, idejéről és helyszínéről.

A pályázatra beadandó dokumentumok:
Minden csatolmány éles fénykép (jpg formátum) vagy szkennelt dokumentum (pdf formátum) kell, hogy legyen:

1. a pályázó diák adott iskolaévre (2022/2023.) vonatkozó eredeti beiratkozási igazolása;
2. az előző iskolaév(ek) eredeti év végi bizonyítványa(i):

 • elsős középiskolások – 8. osztályos bizonyítvány;
 • másodikos középiskolások – középiskola I. osztályának év végi bizonyítványa;
 • harmadikos középiskolások – középiskola I. és II. osztályának év végi bizonyítványa;
 • negyedikes középiskolások – középiskola I., II. és III. osztályának év végi bizonyítványa;

3. a bevétel vagy annak hiányáról szóló igazolás:

 • munkaviszonyban levő(k): szülő(k)/gyám(ok) munkaadó által az utolsó három hónap bérezéséről kiadott munkáltatói jövedelemigazolás (pályázati kiírás után igényelt);
 • mezőgazdasági termelő és vállalkozó esetében a bevételről szóló hivatalos igazolás az elmúlt három hónapra;
 • (rokkant)nyugdíjas(ok): utolsó nyugdíjszelvény;
 • munkanélküli(ek): a szülő(k)/gyám(ok) munkaközvetítő által kiadott bizonylata (pályázati kiírás után igényelt);

4. a pályázó diák, és mindkét vagy egyedülálló szülő, illetve gyám személyazonosító igazolványából kiolvasott nyomtatvány (nem biometrikus személyi igazolvány esetében mindkét oldal másolata), amelyen látszik a lakcím is, ennek hiányában pedig a rendőrségen igényelt lakcímről szóló igazolás;
5. a pályázó háztartásában élő, kiskorú vagy tanulói jogviszonyban lévő gyermekek (a pályázó diák is beleszámítódik) anyakönyvi kivonata(i);
6. megoldatlan lakhatás esetén albérleti szerződés, vagy a szülő/gyám által aláírt nyilatkozat a megoldatlan lakhatásról;
7. egyedülálló szülő/gyám esetében válást igazoló okirat, vagy gyermektartásról szóló végzés, vagy özvegyi státusz igazolása;
8. egyéb nem kötelező, de a pontozás szempontjából fontos dokumentáció: tanulmányi, művészeti és sportversenyeken elért eredményeket igazoló elismerő oklevelek vagy tanúsítványok; szociális vagy egészségügyi intézmények által kiadott jogerős végzések stb.

A pályázat véglegesítéséhez szükséges általános nyilatkozat letölthető a következő hivatkozáson: általános nyilatkozat letöltése.

A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével és a Magyar Nemzeti Tanács finanszírozásával valósul meg.