Az Újvidéki Magyar Oktatásért projektum és ifjúsági szervezetünk 2021-ben indította el közös programként a tartományi székváros középiskoláiban magyar nyelvű szakokon tanuló diákok számára az ingyenes tankönyvek beszerzését.